Langs lijnen en kleurexplosies die patronen in zich dragen die zich zoeken te realiseren in... schilderijen, beelden, drawingpaintings en houtskooltekeningen....

Mijn werk legt de weg af van "mijn" taal naar de autonome taal van het werk, het " zijn " dat toestaat aan de toeschouwer met zichzelf zowel in de fysieke als niet fysieke wereld zijn eigen weg, langs de artistieke weg af te leggen. Ik zie mijn werk als een poort waarlangs de toeschouwer kan binnenkomen. Zijn emoties die hijzelf moet openmaken en er zich aan overgeven. Dan wordt het een tastbare voelbare beelding tussen de magische gebeurtenis die de zichtbare en de onzichtbare werelden omarmt.

De intieme wisselwerking tussen het picturale, het sculpturale en het grafische in het creatief proces van wording.

Het onzichtbare zichtbaar maken het innerlijke, verborgene ontvangen in een metamorfose brengen, vorm en kleur, en doorgeven.

De vibraties in en rond me, de wording ervan in vorm, kleur en materie.
Datgene tot uitdrukking brengen, wat het diepste van zijn eigen "wezen" is. Het innerlijke, onzichtbare wat van te voren al bestaat en in de "imaginale wereld" (mundus imaginalis) latent of actief aanwezig is.
De harmonie van het "hemelse en het aardse"ontvangen en materialiseren.

De artistieke en de spirituele eenheid, het zichtbare en onzichtbare,
Wat een transformatie teweegbrengt van en in mezelf en vorm aanneemt in mijn werk. Me verliezen, me vinden in de intieme structuur der dingen. In de eenheid met de natuur, met het vegetale dat naar me kijkt ,waarmee ik spreek en die mij in de geluidloze sfeer in haar kennis betrekt.
Een tastbare voorstelling doen "worden" op papier doek.
Tekenen, schilderen en beelden in de ruimte het materialiseren, beseffend dat alles al bestond alvorens het zijn "vorm" kreeg (aannam).

Klank, het geluid van de stilte die materie structureert, de beweging van het geluid die bron is en uit de stilte van het licht wordt voortgebracht. "Stilte van Licht" dat centraal stond in mijn sculpturaal en picturaal werk voor ik mij in Frankrijk vestigde in 1993.

De wereld van het zaad, de kiem, het embryo. Hoe ik steeds meer deelgenoot werd van de stervende plant die langs het zaad de kiem van het leven in zich draagt. Het kiemende zaad dat eerst wortels doet ontstaan die naar de aarde het duistere ingroeien om dan naar het licht toe in de volheid van zichzelf te komen.

"Het is het vormen als "wording" als "devenir" die me fundamenteel bezighoudt. Het contact met de tegenwoordige en toekomstige mogelijkheden zonder nog een vorm aan te nemen, tot vorm te komen dat in het zaad aanwezig is en in het sterven voorbereid wordt" (vrij naar J. Beuys)

De vormen en de kleur van de beeldhouwer, de schilder en tekenaar verenigen. Schilderen in de ruimte, het schilderij beeldhouwen (cfr mijn sculpturale schilderijen). De sculpturen al schilderend doen worden en sculpturen beschilderen, de schilderijen tekenen in mijn "drawingpaintings". En in de houtskool tekeningen de tedere streling in de wereld van vorm en lijn, wit en zwart.,van toevoegen en wegnemen. Het wit door zwart doen stralen,de geest in het werk trekken vanwaar het uit voortkomt. De intieme structuur der dingen aanvoelen.

Het schilderij, de sculptuur de tekening ontvangt de universele beweging van "Alles".
"Beweging" ontvangen, mijzelf en mijn werk in beweging brengen, beweging tonen en zo innerlijke bewegingen teweeg brengen bij mezelf en bij de toeschouwer- deelnemer van mijn werk.

Door het werk in de zintuiglijke wereld door ervaringen in de geestelijke wereld te laten bevruchten...
De beweging van innerlijk - uiterlijk, van zichtbaar - onzichtbaar, aards - hemels van de Smaragden Tafel.

Het bewegende verlangen naar de vorm vanuit zijn onzichtbare substantie zichtbaar maken.

"Le geste de relier terre et ciel" Het gebaar aarde en hemel te verbinden wat ik reeds toon in mijn sculptuur "aarde en hemel" van 1966.

"Faire exister", "doen bestaan", de intieme vereniging van de mannelijke en de vrouwelijke driehoek die in de ruit haar scheppende kracht bezit en uitstraalt en steeds creeert, altijd anders altijd opnieuw.

Ik wil verwijzen naar Hermes Trimegestos die zegt: "Denk terzelfdertijd overal te zijn, in de zee, de aarde, de hemel. Denk nooit geboren te zijn dat je nog steeds een embryo bent; jong en oud, dood en over de grens van de dood, de dood overschrijdend, alles in één enkele beweging begrijpen, de tijden, plaatsen en de dingen, de kwaliteiten en kwantiteiten."

"Wat beneden is, is gelijk aan wat boven is,
en wat boven is, is gelijk aan wat beneden is
zodat de wonderen van het Ene zich kunnen voltrekken"
(uit C.H.)

De diepten der dingen, geestelijk en artistiek, de eenheid daarvan probeer ik door te geven, datgene wat ik uitsluitend langs mijn werk kan tonen....

Faire exister, doen worden......